MIX USED TOWER PQ
Tháng Mười Hai 17, 2020
CASANHA
Tháng Mười Hai 27, 2019

COMMERCIAL DISTRICT BDNCTiến độ
Đang hoàn thiện

Vị trí
Bình Dương

12000 sqm
Thiết kế kiến trúc