COMMERCIAL DISTRICT BDNC
Tháng Mười Hai 17, 2020

MIX USED TOWER PQTiến độ
Đang hoàn thiện

Vị trí
Phú Quốc

64000sqm Thiết kế kiến trúc