CASANHA
Tháng Mười Hai 27, 2019
CASANHA HOME
Tháng Mười Hai 27, 2019

TRESOR APARTMENT


Tiến độ
Đã hoàn thiện

Vị trí
TP. HCM, Việt Nam

Quy mô - Căn hộ Airbnb plus, diện tích 107m2, 3 phòng phủ
Chỉ đạo mỹ thuật và bài trí nội thất