THE BRIX
Tháng Mười Hai 17, 2020
OPAL APARTMENT
Tháng Mười Hai 17, 2020

ROUTINE VVNTiến độ
Hoàn thiện 2020

Vị trí
TP. Hồ Chí Minh

300sqm
Kiến Trúc & Thiết kế nội thất