CASANHA HOME
Tháng Mười Hai 27, 2019
HOI AN RESORT
Tháng Mười Hai 27, 2019

MILLENNIUM APARTMENT


Tiến độ
Đã hoàn thiện

Vị trí
TP. HCM, Việt Nam

Quy mô - Căn hộ Airbnb plus, diện tích 93m2, 3 phòng phủ
Chỉ đạo mỹ thuật và bài trí nội thất